W dniu 29.04.2022r. w Bytowie przeprowadzono wybory do Zarządu Koła SEP nr 4 na kadencję 2022/2026.
W wyniku głosowania wyłoniono następujący zarząd Koła:

Marian Szczodry – PREZES

Piotr Słomiński – SEKRETARZ

Andrzej Wera – SKARBNIK