Koleżanki i Koledzy, Członkowie SEP Oddział Słupski zrzeszeni przy Kole nr 1 „Słupsk”.
W imieniu Zarządu Oddziału informuję:

Od dnia 01.01.2019 do odwołania, wysokość składki członkowskiej wynosi:

13 zł/miesiąc (156 zł/rok) – dla członka zwyczajnego
6,50 zł/miesiąc (78 zł/rok) – dla członka emeryta, członka studenta

Wpłatę należy kierować na konto:
05 1020 4649 0000 7602 0051 7359
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Słupsku

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Słupski
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 114

W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko

Dane dodatkowe:
NIP: 526-000-09-79
REGON: 000671480-00461