W dniu 10.05.2022r. w Lęborku przeprowadzono wybory do Zarządu Koła SEP nr 3 na kadencję 2022/2026.
W wyniku głosowania wyłoniono następujący zarząd Koła:

Jerzy Wierzchnicki – PREZES

Grzegorz Zieliński – SEKRETARZ

Wojciech Kawzowicz – SKARBNIK