W dniu 22.04.2022r. w Słupsku przeprowadzono wybory do Zarządu Koła SEP nr 1 na kadencję 2022/2026.
W wyniku głosowania wyłoniono następujący zarząd Koła:

Władysław Baryło – PREZES

Anna Duchnowicz – SEKRETARZ

Wojciech Gaweł – SKARBNIK