Egzaminy przeprowadzane przez SEP

_

Komisja Kwalifikacyjna nr 176 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Słupski powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

  • Przewodniczący komisji - kol. Wojciech Klekotka
  • 601 662 528
  • wojciech.klekotka@sep.slupsk.pl
  • Z-ca przewodniczącego - kol. Władysław Baryło
  • 601 662 531
  • wladysław.barylo@sep.slupsk.pl
  • Sekretarz komisji - kol. Jolanta Budziak
  • 604 470 365
  • jolanta.budziak@sep.slupsk.pl

Egzaminy odbywają się w biurze SEP-u w Słupsku przy ul. Przemysłowej 114 (siedziba ENERGI) w każdą środę od godziny 9:00 do 14:00 lub w innym uzgodnionym terminie.

Komisja wydaje świadectwo kwalifikacyjne i fakturę jako dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Świadectwa są ważne 5 lat. Jeśli w trakcie ich ważności zajdzie potrzeba wydania duplikatu przy np. zagubieniu świadectwa lub zmianie dowodu osobistego należy wnieść opłatę w wysokości 36,90zł.