Szkolenia organizowane przez SEP

_

Słupski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest organizatorem specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

1. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń energetycznych E1, E2, D1 i D2 (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MGPiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

2. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.
W celu uzyskania bliższych informacji i zgłoszenia udziału szkoleniach i egzaminach prosimy o kontakt: Władysław Baryło  tel. 507065494 lub e-mail wladyslaw.barylo@sep.slupsk.pl

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy składać z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem e-mailem lub w biurze oddziału SEP. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od tematyki. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych, zweryfikowanych wykładowców. Prowadzimy sprzedaż materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu.