1 i 2 grudnia 2014 r. w salach Warszawskiego Domu Technika, uświetniając zarazem 95. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, obradował II Kongres Elektryki Polskiej. Honorowy patronat nad nim objął prezydent RP Bronisław Komorowski, patronatu merytorycznego użyczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Elektryka i cyfryzacja. Polska wobec wyzwań XXI wieku”. Celem II Kongresu było zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad Raportem „Elektryka dla pokoleń”, który ma zawierać diagnozę obecnego stanu elektryki polskiej i strategiczne kierunki jej rozwoju. Adresatami raportu będą główni decydenci polityczni, premier i Rada Ministrów. W Kongresie uczestniczyło ok. 450 osób reprezentujących wszystkie branże elektryki, w tym 3 przedstawicieli Oddziału Słupskiego SEP: Władysław Baryło, Piotr Gaweł i Aleksander Klimowicz.