20-21 września br zaproszeni członkowie Oddziału Słupskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich uczestniczyli w zorganizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną w Słupsku w ramach projektu „NOWA JAKOŚĆ NOT”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich warsztatach dla przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w Słupskiej Radzie Regionalnej

Głównym motywem spotkania była 'Rola Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w podejmowaniu tematów, związanych z minimalizowaniem zagrożeń współczesnej techniki i technologii dla środowiska naturalnego’

Poszczególne stowarzyszenia miały wyznaczone zadania związane z realizacją tego tematu, w ramach których przeprowadzono warsztaty, związane głównie z ochroną środowiska.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich odpowiedzialne było za część warsztatów, związaną ze zwiedzaniem elektrowni wodnych. Koledzy z SEP załatwiali wszystkie formalności związane z pozwoleniem na zwiedzanie elektrowni w Gałąźni Małej, Strzegominie i Krzyni. Stanowili też liczną grupę uczestników żywo zainteresowanych technicznymi rozwiązaniami ponad 100 letnich elektrowni. Osobą, która omówiła zasadę pracy poszczególnych elektrowni , oprowadzającą i wyjaśniającą był specjalista w tej dziedzinie kol. Henryk Niezgoda, wieloletni pracownik i dyrektor elektrowni wodnych. Wszyscy uczestnicy bez wyjątku wykazywali duże zainteresowanie tym tematem.

Atrakcyjnym punktem warsztatów były występy kol. inż. budownictwa Anny Poźlewicz, wielokrotnej laureatki nagród za wykonanie poezji śpiewanej, a wieczorem odbyła się biesiada i biesiadne śpiewanie przy dźwiękach akordeonu. Warsztaty odbyły się w malowniczym terenie nad jeziorem Krzynia, w Krajobrazowym Parku Dolina Słup co stworzyło fantastyczne warunki do wypoczynku.