16 października 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego Słupski Oddziału SEP świętował 40 rocznicę swojego powstania. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście. Po przywitaniu gości prezes Oddziału Słupskiego SEP kol. Władysław Baryło przedstawił rys historyczny działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Pomorzu Środkowym i genezę powstania Oddziału Słupskiego SEP, ilustrowany zdjęciami autentycznych dokumentów przekazania po wojnie przez wojska radzieckie sieci elektroenergetycznej miasta Słupska, aktu powołania Oddziału, ważnych wydarzeń udokumentowanych na kliszy fotograficznej, co wywołało wiele wzruszeń i wspomnień.Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli film o prof. Kazimierzu Szpotańskim, a w trakcie przerwy na kawę i poczęstunek mieli okazję obejrzeć wystawę ukazującą osiągnięcia profesora Szpotańskiego. Kolejnym punktem programu było uhonorowanie zasłużonych członków Słupskiego Oddziału SEP przez przedstawiciela ZG SEP kol. Jacka Zawadzkiego.

Jedną osobę wyróżniono Szafirową Odznaką Honorową SEP, pięć osób otrzymało Złotą Odznakę Honorową SEP, a osiem osób odznaczono Srebrnymi Odznakami SEP. Wręczono również dyplomy uznania zasłużonym członkom Oddziału. Gość honorowy, ekspert w dziedzinie energetyki jądrowej i energii odnawialnej Jan Ryszard Kurylczyk wygłosił interesujący referat pt. „Odnawialne źródła energii” na tle rozwoju populacji ludzkiej i kurczących się zasobów paliw kopalnych”. Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście złożyli podziękowania i życzenia dalszej, owocnej pracy Oddziału oraz wręczyli okolicznościowe upominki. Druga część obchodów, również bardzo sympatyczna, choć mniej oficjalna, uświetniona występami kabaretu De-Ka-De odbyła się w pobliskiej restauracji.