Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Słupski dla członków oraz osób towarzyszących zorganizowało w dniach 03.10 do 10.10.2019 r wycieczkę techniczną – krajoznawczą do Gruzji. Część techniczna wycieczki obejmowała między innymi zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej o mocy 130 MW na jeziorze Żinwali, które powstało po przegrodzeniu tamą w latach 1974-1985 rzeki Aragwi oraz obserwacja infrastruktury elektroenergetycznej (linie napowietrzne o różnej wysokości napięcia, urządzenia rozdzielcze, stacje transformatorowe). Ze względu na wciąż napiętą sytuację pomiędzy Rosją i Gruzją oraz zaostrzone w związku z tym środki bezpieczeństwa nie udało nam się zwiedzić tego obiektu wewnątrz a szkoda.