MENU
 
Login: 
Hasło: 
 
FIRMA
 
 
   
 
Kröner GmbH, Oddział Europa Wschodnia
 
 
 
> Szkolenia/Egzaminy >> Egzaminy
   Egzaminy
22-12-2010r. 11:30:51

           Komisja Kwalifikacyjna nr 176 przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Słupski powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

     Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1189).

Przewodniczący komisji - kol. Wojciech Klekotka
tel.601662528, e-mail wojciech.klekotka@sep.slupsk.pl
 
z-ca przewodniczącego - kol. Władysław Baryło
tel.601662531, e-mail  wladysław.barylo@sep.slupsk.pl

sekretarz komisji - kol. Jolanta Budziak
tel. 604470365, e-mail jolanta.budziak@sep.slupsk.pl

     Egzaminy odbywają się w biurze SEP-u w Słupsku przy u.Przemysłowej 114 (siedziba ENERGI) w każdą środę od godziny 9:00 do 14:00 lub w innym  uzgodnionym terminie.
     Komisja wydaje świadectwo kwalifikacyjne i fakturę jako dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Świadectwa są ważne 5 lat. Jeśli w trakcie ich ważności zajdzie potrzeba wydania duplikatu przy np. zagubieniu świadectwa lub zmianie dowodu osobistego należy wnieść opłatę w wysokości 36,90zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone | © 2012 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddzial Słupski

Ostatnia aktualizacja: 2012-04-26