MENU
 
Login: 
Hasło: 
 
FIRMA
 
 
   
 
Kröner GmbH, Oddział Europa Wschodnia
 
 
 
> Strona główna >> Wiadomości

    Szkolenia
22-12-2010r. 11:21:14

   

Słupski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest organizatorem specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.


1. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Dozoru i Eksploatacji urządzeń energetycznych E1, E2, D1 i D2 (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MGPiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

2. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

Najbliższy termin szkolenia przygotowujący do egzaminu planowany jest w dniu 07.03.2019r.


Dla Zakładów Pracy szkolenia organizujemy w terminach i miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Program kursu, ilość godzin wykładów możemy dostosować do potrzeb i specyfiki Zakładu.

W celu uzyskania bliższych informacji i zgłoszenia udziału szkoleniach i egzaminach prosimy o kontakt: Władysław Baryło tel. 507065494 lub e-mail  wladyslaw.barylo@sep.slupsk.pl
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy składać z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem e-mailem lub w biurze oddziału SEP. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od tematyki. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych, zweryfikowanych wykładowców. Prowadzimy sprzedaż materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu.
więcej > > >0

    Witamy na stronach !
14-07-2014r. 05:00:00

   Witamy na stronach Słupskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich i zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami.

Słupski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich oferuje usługi w zakresie:

* organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków
* organizacji szkoleń specjalistycznych (w tym na uprawnienia do pomiarów)
* przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym
* organizacji konferencji naukowo - technicznych
* organizacji seminariów promocyjnych i szkoleniowych
* opiniowania wniosków w sprawie nadania rekomendacji dla wyrobów i usług w branży elektrycznej
* pośrednictwa w sprzedaży materiałów szkoleniowych

więcej > > >0

Wszelkie prawa zastrzeżone | © 2012 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddzial Słupski

Ostatnia aktualizacja: 2012-04-26